You are currently viewing प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023

 • योजनेचे उदिष्ट
 1. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे.
 2. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
 3. शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
 4. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे हेतू साध्य होण्यास मदत होईल.
 • अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे 
  • आधार कार्ड
  • बँक पासबुक
  • ७/१२ आणि ८ अ उतरा 
  • स्वयंघोषणापत्र
 • अचूक अर्ज भरण्यासाठी संपर्क करा.
  • आकाश  कॉम्प्युटर्स आणि अधिकृत पिक विमा भरणा केंद्र
 • संपर्क क्रमांक आणि पत्ता
  • 9595030385 / 9503332278 
  • चांभार गल्ली, मस्जिद शेजारी, मु. पो. कडा, ता. आष्टी, जि. बीड.

 • बीड – ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • अहमदनगर – भात (तांदूळ), बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • ठाणे – भात (तांदूळ), नाचणी
 • पालघर – भात (तांदूळ), नाचणी, उडीद
 • रायगड – भात (तांदूळ), नाचणी
 • रत्नागिरी – भात (तांदूळ), नाचणी
 • सिंधुदुर्ग – भात (तांदूळ), नाचणी
 • नाशिक – भात (तांदूळ), नाचणी, ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, कारळे, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • धुळे – भात (तांदूळ), नाचणी, ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, तीळ, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • नंदुरबार – भात (तांदूळ), ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका
 • जळगाव – ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, तीळ, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • पुणे – भात (तांदूळ), नाचणी, ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • सोलापूर – ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा
 • सातारा – भात (तांदूळ), नाचणी, ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, उडीद, कांदा
 • सांगली – भात (तांदूळ), ज्वारी, बाजरी, भुईमुग, सोयाबीन, मुग, तूर, कापूस, मका, उडीद
 • कोल्हापूर – भात (तांदूळ), नाचणी, ज्वारी, भुईमुग, सोयाबीन
 • औरंगाबाद – ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस, मका, कांदा

Leave a Reply