You are currently viewing SSC CHSL Syllabus 2022 for Tier-1 & 2

SSC CHSL Syllabus 2022 for Tier-1 & 2
एसएससी सीएचएसएल अभ्यासक्रम 2022: एसएससी सीएचएसएल 2022 परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी, सर्व उमेदवारांना एसएससी सीएचएसएल अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धतीची माहिती असली पाहिजे. परीक्षेची रचना आणि अभ्यासक्रम आणि विषयनिहाय विषय जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे ज्याची तयारी आत आणि बाहेर करणे आवश्यक आहे. येथे, आम्ही SSC CHSL 2022 परीक्षेचा परीक्षेचा नमुना आणि अभ्यासक्रम समजून घेऊन सुरुवात करतो:

SSC CHSL अभ्यासक्रम 2022

एसएससी सीएचएसएल परीक्षेचे तीन वेगवेगळे टप्पे आहेत जे उमेदवारांना सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध पदांसाठी निवडण्यासाठी पास करणे आवश्यक आहे. SSC CHSL टियर I ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका आहे, टियर-II परीक्षा इंग्रजी/हिंदीमध्ये वर्णनात्मक पेपर आहे, तर टियर III ही संगणक प्रवीणता चाचणी आहे.

Tier Type Mode
Tier – I Objective Multiple Choice Computer Based (online)
Tier – II Descriptive Paper in English/Hindi Pen and Paper Mode (Letter/Application Writing, Essay Writing)
Tier – III Skill Test/Computer Proficiency Test Wherever Applicable (Speed Typing Test)

 

SSC CHSL टियर-I परीक्षेचा नमुना

Section Subject No of Questions Max Marks
1 General Intelligence 25 50
2 General Awareness 25 50
3 Quantitative Aptitude (Basic Arithmetic Skill) 25 50
4 English Language (Basic Knowledge) 25 50
Total 100 200
Exam Duration: 60 minutes (80 Minutes for PWD candidates)

 

SSC CHSL टियर I परीक्षा ही संगणक-आधारित ऑनलाइन चाचणी (CBT) परीक्षा आहे जी ऑनलाइन घेतली जाते. उमेदवारांना SSC CHSL टियर-I पेपर सोडवण्यासाठी एकूण 60 मिनिटे देण्यात आली आहेत ज्यात एकूण 200 गुण (प्रत्येक प्रश्न 2 गुण) मोजले जाणारे 100 प्रश्न आहेत. प्रत्येक चुकीच्या प्रयत्नासाठी, उमेदवारांना टियर-1 परीक्षेत 1/2 गुणांसह दंड आकारला जातो.

टियर-I परीक्षेसाठी एसएससी सीएचएसएल अभ्यासक्रम

एसएससी सीएचएसएल तीन वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये घेण्यात येते, तिन्ही स्तरांचा अभ्यासक्रम वेगळा आहे. सर्व उमेदवारांना SSC CHSL 2022 च्या तयारीसाठी SSC CHSL अभ्यासक्रम आणि परीक्षेच्या पॅटर्नमधील नवीनतम बदलांबद्दल (जर काही सादर केले असेल तर) चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे.

SSC CHSL परीक्षेच्या टियर I मध्ये 4 विभाग आहेत जे खाली दिले आहेत.

 1. Reasoning Ability
 2. Quantitative Aptitude
 3. English Language
 4. General Awareness
SSC CHSL टियर-I अभ्यासक्रम

SSC CHSL टियर-I अभ्यासक्रमात 4 विषयांचा समावेश आहे: इंग्रजी भाषा, परिमाणात्मक योग्यता, सामान्य बुद्धिमत्ता: आणि सामान्य जागरूकता. SSC CHSL 2022 टियर-I परीक्षेसाठी विषयनिहाय विषय खाली दिले आहेत:

 • General Intelligence
  • Logical Reasoning
  • Alphanumeric Series
  • Ranking/Direction/Alphabet Test
  • Data Sufficiency
  • Coded Inequalities
  • Seating Arrangement
  • Puzzle
  • Tabulation
  • Syllogism
  • Blood Relations
  • Input-Output
  • Coding-Decoding
 • Quantitative Aptitude
  • Simplification
  • Profit & Loss
  • Mixtures & Allegations
  • Simple Interest & Compound Interest & Surds & Indices
  • Work & Time
  • Time & Distance
  • Mensuration – Cylinder, Cone, Sphere
  • Data Interpretation
  • Ratio & Proportion, Percentage
  • Number Systems
  • Sequence & Series
  • Permutation, Combination & Probability
 • Reading Comprehension
  • Cloze Test
  • Para jumbles
  • Miscellaneous
  • Fill in the blanks
  • Multiple Meaning/Error Spotting
  • Paragraph Completion
  • One Word Substitution
  • Active/Passive Voice
 • General Awareness
  • History
  • Culture
  • Geography
  • Economic Scene
  • General Policy
  • Scientific Research
  • Awards and Honors
  • Books and Authors
संगणक आधारित परीक्षा (टियर-I) साठी तपशीलवार SSC CHSL अभ्यासक्रमाची खाली चर्चा केली आहे:

SSC CHSL साठी सामान्य जागरूकता अभ्यासक्रम

सामान्य जागरुकता विभागातील प्रश्न उमेदवाराचे त्याच्या सभोवतालच्या वातावरणाबद्दलचे सामान्य ज्ञान आणि समाजासाठी त्याचे 14 अनुप्रयोग तपासण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. प्रश्न हे वर्तमान घडामोडींच्या ज्ञानाची चाचणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या वैज्ञानिक पैलूत दैनंदिन निरीक्षण आणि अनुभवाच्या अशा बाबींचे ज्ञान तपासण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत जसे की एखाद्या सुशिक्षित व्यक्तीकडून अपेक्षा केली जाऊ शकते. चाचणीमध्ये भारत आणि त्याच्या शेजारी देशांशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश असेल, विशेषत: इतिहास, संस्कृती, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य धोरण, स्थिर जागरूकता, भारतीय.जी.केआणि वैज्ञानिक संशोधन.

SSC CHSL साठी सामान्य बुद्धिमत्ता अभ्यासक्रम

या विभागात verbal and non-verbal reasoning या दोन्ही प्रश्नांचा समावेश आहे. कडून प्रश्न विचारले जातील

  1. Semantic Analogy
  2. Symbolic operations
  3. Symbolic/ Number Analogy
  4. Trends
  5. Figural Analogy
  6. Space Orientation
  7. Semantic Classification
  8. Venn Diagrams
  9. Number Series
  10. Embedded figures
  11. Figural Series
  12. Critical Thinking
  13. Problem Solving
  14. Symbolic/ Number Classification
  15. Drawing inferences
  16. Figural Classification
  17. Punched hole/ pattern folding & unfolding
  18. Semantic Series
  19. Figural Pattern-folding and completion
  20. Emotional Intelligence
  21. Word Building, Social Intelligence
  22. Coding and de-coding
  23. Other sub-topics if any Numerical operations.

SSC CHSL साठी इंग्रजी भाषेचा अभ्यासक्रम

इंग्रजी भाषेचे प्रश्न खालील विषयांवरून विचारले जातील:

  1. Spot the Error
  2. Fill in the Blanks
  3. Synonyms/ Homonyms
  4. Antonyms
  5. Spellings/ Detecting misspelt words
  6. Idioms & Phrases
  7. One-word substitution
  8. Improvement of Sentences
  9. Active/ Passive Voice of Verbs
  10. Conversion into Direct/Indirect narration
  11. Shuffling of Sentence parts
  12. Shuffling of Sentences in a passage
  13. Cloze Passage
  14. Comprehension Passage
Quantitative Aptitude Syllabus for SSC CHSL

  • Number Systems: Computation of Whole Number, Decimal and Fractions, Relationship between numbers.
  • Fundamental arithmetical operations: Percentages, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest (Simple and Compound), Profit and Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Allegation, Time and distance, Time and work.
  • Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base.
  • Algebra: Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds (simple problems) and Graphs of Linear Equations.
  • Geometry: Familiarity with elementary geometric figures and facts: Triangle and its various kinds of centres, Congruence and similarity of triangles, Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles.
  • Trigonometry: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only) Standard Identities like sin2 𝜃 + Cos2 𝜃=1 etc.
  • Statistical Charts: Use of Tables and Graphs: Histogram, Frequency polygon, Bar-diagram, Pie-chart.

SSC CHSL अभ्यासक्रम: टियर II

SSC CHSL Tier-II परीक्षा ही 100 गुणांची एक वर्णनात्मक पेपर आहे जी फक्त टियर I उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी पेन आणि पेपर मोडमध्ये घेतली जाते. SSC CHSL टियर-II परीक्षेत चुकीच्या प्रयत्नांसाठी कोणतेही नकारात्मक मार्किंग नाही.

पेपर हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये लिहावा लागेल. SSC CHSL परीक्षेची टियर II फेरी उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवारांनी किमान 33% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

SSC CHSL टियर-II अभ्यासक्रम

SSC CHSL टियर-II अभ्यासक्रम 
विषय  शब्द संख्या कमाल गुण  कालावधी
निबंध लेखन 200-250 100 60 मिनिटे
पत्र/अर्ज लेखन 150-200 60 मिनिटे

वर म्हटल्याप्रमाणे, या पेपरमध्ये उमेदवारांना निबंध आणि पत्र/अर्ज लिहिण्याचे आवाहन केले जाते जे उमेदवारांच्या त्यांच्या लेखन कौशल्याची चाचणी घेते. निबंधाचे विषय राष्ट्रीय हित, वित्त आणि अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय समस्या, राजकारण, सामाजिक समस्या, योजना आणि प्रशासन, क्रीडा, तंत्रज्ञान, भूराजकीय, पर्यावरणविषयक चिंता इत्यादीशी संबंधित असतील. तर, विचारले जाणारे पत्र/अर्जाचा प्रकार अर्ज, तक्रार असेल. , सूचना, अधिकृत प्रशंसा, पाठपुरावा किंवा अभिप्राय इ.

SSC CHSL टियर III अभ्यासक्रम

SSC CHSL 2022 चा टियर-III ही पात्रता स्वरूपाची कौशल्य/टायपिंग चाचणी असेल. निवडलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता टियर-I आणि टियर-II मध्ये मिळालेल्या एकूण गुणांवर आधारित असेल.

 • डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी:
  या चाचणीमध्ये, उमेदवाराचा डेटा एंट्रीचा वेग 8,000 (आठ हजार) की डिप्रेशन प्रति तास असावा.
  चाचणीचा कालावधी 15 मिनिटांचा आहे आणि टाइप करण्यासाठी सुमारे 2000-2200 स्ट्रोक/की-डिप्रेशन असलेले इंग्रजी दस्तऐवज दिले आहे.
 • भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (C&AG) कार्यालयात डेटा एंट्री ऑपरेटर पदासाठी कौशल्य चाचणी:
  दिलेल्या उतार्‍यानुसार शब्द/की डिप्रेशनच्या अचूक नोंदीच्या आधारे प्रति तास 15000 की डिप्रेशनचा वेग ठरवला जाईल.
  परीक्षेचा कालावधी 15 मिनिटांचा असेल आणि इंग्रजीमध्ये छापलेले पदार्थ ज्यामध्ये सुमारे 3700-4000 की-डिप्रेशन्स असतील त्या प्रत्येक उमेदवाराला दिले जातील जे परीक्षेच्या संगणकात प्रवेश करतील.
 • लोअर डिव्हिजन क्लर्क/ कनिष्ठ सचिवालय सहाय्यक (LDS/JSA) आणि पोस्टल सहाय्यक/ क्रमवारी सहाय्यक (PA/SA) या पदांसाठी कौशल्य चाचणी:
  दिलेल्या उतार्‍यानुसार 10500 की डिप्रेशन्सचा वेग प्रति तास शब्द/की डिप्रेशन्सच्या योग्य एंट्रीच्या आधारे ठरवला जाईल.
  परीक्षेचा कालावधी 15 मिनिटांचा असेल आणि इंग्रजीमध्ये छापलेले प्रकरण ज्यामध्ये सुमारे 9000 की-डिप्रेशन/तास प्रत्येक उमेदवाराला दिले जातील जे परीक्षेच्या संगणकात प्रवेश करतील.This Post Has One Comment

Leave a Reply