You are currently viewing निकाल (Results)

निकाल (Results)

(Post Office) भारतीय डाक विभागात महाराष्ट्र सर्कल मध्ये 2508 जागांसाठी भरती निकाल
View Result
(CTET) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा डिसेंबर 2022 निकाल
View Result
CSIR UGC NET जून 2022 निकाल
View Result
(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL परीक्षा 2021 उत्तरतालिका
View Result
(UPSC IFS) भारतीय वन सेवा पूर्व परीक्षा 2022 (IFS) निकाल
View Result
(UPSC Civil Service) नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2022 निकाल
View Result
(MPSC) महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 सुधारित अंतिम निकाल
View Result
(ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ- उच्च श्रेणी लिपिक (UDC), भरती Phase II परीक्षा निकाल
View Result
(ICG) भारतीय तटरक्षक दल- असिस्टंट कमांडंट 01/2023 बॅच भरती परीक्षा Stage-I निकाल
View Result
(MPSC) महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 उत्तरतालिका (जाहिरात क्रमांक 269/2021)
View Result
(MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 अंतिम उत्तरतालिका (जाहिरात क्रमांक 17/2022)
View Result
(IARI) भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत टेक्निशियन (T-1) पदाच्या 641 जागांसाठी भरती परीक्षा निकाल
View Result
(MPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2020 अंतिम गुणवत्ता यादी
View Result
(MPSC) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2020 गुणवत्ता यादी
View Result
(UPSC Civil Service) नागरी सेवा परीक्षा 2021 अंतिम निकाल
View Result
(ESIC) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ- MTS भरती पूर्व परीक्षा निकाल
View Result
(RBI) भारतीय रिझर्व्ह बँकेत 950 सहाय्यक पदांची भरती पूर्व परीक्षा गुणपत्रक 
View Result
Score Sheet
(SSC JE) SSC ज्युनियर इंजिनिअर’ पदांची मेगा भरती 2020 – अंतिम निकाल
View Result
Cutoff Marks
(MPSC) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2021 प्रथम उत्तरतालिका
View Answer Key
(SSC CHSL) संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (10+2) CHSL Phase II परीक्षा 2020 निकाल
View Result
Cutoff Marks
(ICG) भारतीय तटरक्षक दल-नाविक (DB, GD) & यांत्रिक बॅच 02/2022 परीक्षा Stage-I निकाल
Stage I Exam Result

 

Leave a Reply