You are currently viewing First Year Post SSC Diploma Technical Courses in Engineering/Technology Admissions 2023-2024

First Year Post SSC Diploma Technical Courses in Engineering/Technology Admissions 2023-2024

अभियांत्रिकी/तंत्रज्ञान प्रवेश 2023-2024 मध्ये प्रथम वर्ष पोस्ट एसएससी डिप्लोमा तांत्रिक अभ्यासक्रम

Diploma in Engineering and Technology, Civil Engineering Diploma Admission, Computer Engineering Diploma Admission, Electrical Engineering Diploma Admission, Electronic Engineering Diploma Admission, Mechanical Engineering Diploma Admission  and Other Engineering Diploma Admission

Sr. No Name of Course Eligibility
1 Diploma in Engineering and Technology 35% गुणांसह 10 वी उतीर्ण
Sr. No FEE Amount
1 General Category 400
2 [SC, ST, VJ/DTNT(A), NT(B), NT(C), NT(D),
OBC, SBC, EWS] & PWD
300

Sr. No Activity First Date Last Date
1 अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी 01-06-2023 21-06-2023
2 प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पडताळणी  01-06-2023 21-06-2023
3 दुरुस्तीबद्दल तक्रार सादर करणे 24-06-2023 27-06-2023
4 अंतिम गुणवत्ता यादीचे प्रदर्शन 29-06-2023 29-06-2023
 • अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे:
  • जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • नॉन क्रिमी लेअर (लागू असल्यास)
  • 10 वी गुणपत्रक (अनिवार्य)
  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • फोटो आणि सही 
  • डोमिसाईल प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (TFWS चा लाभ घेण्यासाठी)
 • अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थांना ऑफिसला येण्याची आवश्यकता नाही. तुमची कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवा आणि घरी बसून तुमचा अर्ज अचूकपणे भरून घ्या

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply