You are currently viewing D. Pharmacy Admissions 2023 – 2024

D. Pharmacy Admissions 2023 – 2024

प्रथम वर्ष पोस्ट एचएससी पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन २०२३-२४

Maharashtra State D. Pharmacy Admission Process 2023-24, Full time course for First Year of Post HSC Diploma in Pharmacy, Surface Coating Technology and Hotel Management & Catering Technology.

Sr. No Name of Course Eligibility
1 Diploma in Pharmacy 12 वी उतीर्ण
[Physics, Chemistry
and Biology or Mathematics.]
2 Diploma in Hotel Management and Catering Technology 35% गुणांसह 12 वी उतीर्ण
3 Diploma in Surface Coating Technology 12 वी उतीर्ण
[Physics, Chemistry
and Biology or Mathematics.]
Sr. No FEE Amount
1 General Category 400
2 [SC, ST, VJ/DTNT(A), NT(B), NT(C), NT(D), OBC, SBC, EWS] & PWD 300
Sr. No Activity First Date Last Date
1 अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी 12-06-2023 03-07-2023
2 प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पडताळणी 12-06-2023 03-07-2023
3 तात्पुरती गुणवत्ता यादी  05-07-2023 05-07-2023
4 दुरुस्तीबद्दल तक्रार सादर करणे 06-07-2023 06-07-2023
5 अंतिम गुणवत्ता यादीचे प्रदर्शन 11-07-2023 11-07-2023

 • अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे:
  • जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • नॉन क्रिमी लेअर (लागू असल्यास)
  • 10 वी गुणपत्रक (अनिवार्य)
  • 12 वी गुणपत्रक (अनिवार्य)
  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • फोटो आणि सही 
  • डोमिसाईल प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (TFWS चा लाभ घेण्यासाठी)
 • अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थांना ऑफिसला येण्याची आवश्यकता नाही. तुमची कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवा आणि घरी बसून तुमचा अर्ज अचूकपणे भरून घ्या

This Post Has 4 Comments

Leave a Reply