You are currently viewing MPSC Group-B and Group-C Recruitment 2023

MPSC Group-B and Group-C Recruitment 2023

(MPSC) MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 [8169 जागा]

The Maharashtra Public Service Commission is a body created by the Constitution of India under article 315 to select officers for civil service jobs in the Indian state of Maharashtra according to the merits of the applicants and the rules of reservation. Maharashtra Group-B & Group-C Services Pre Examination 2023, MPSC Group B and Group C Recruitment 2023 (MPSC Group-B and Group-C Bharti 2023) for 8169 Assistant Section Officer, State Tax Inspector, Police Sub-Inspector, Sub Registrar (Grade-1)/Inspector of Stamps, Sub Inspector-State Excise, Technical Assistant, Tax Assistant, & Clerk-Typist Posts.

 • परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023
 • Total: 8169 जागा
 • पदाचे नाव & तपशील: 
पद क्र. पदाचे नाव  विभाग  पद संख्या
1 सहायक कक्ष अधिकारी मंत्रालय,MPSC 78
2 राज्य कर निरीक्षक वित्त विभाग 159
3 पोलीस उपनिरीक्षक गृह विभाग 374
4 दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1)/मुद्रांक निरीक्षक महसूल व वन विभाग 49
5 दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गृह विभाग 06
6 तांत्रिक सहाय्यक वित्त विभाग 01
7 कर सहाय्यक वित्त विभाग 468
8 लिपिक-टंकलेखक मंत्रालय व इतर 7034
  Total   8169
 • शैक्षणिक पात्रता: 
 1. पद क्र.1: पदवीधर.
 2. पद क्र.2: पदवीधर.
 3. पद क्र.3: पदवीधर.
 4. पद क्र.4: पदवीधर.
 5. पद क्र.5: पदवीधर.
 6. पद क्र.6: पदवीधर.
 7. पद क्र.7: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 8. पद क्र.8: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 • वयाची अट: 01 मे 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]
 1. पद क्र.1, 5 & 7: 18 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 4, 6, & 8: 19 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.3: 19 ते 31 वर्षे.
 • Fee: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: ₹294/-]
 • Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 21 फेब्रुवारी 2023 (11:59 PM) Updated
 • परीक्षा वेळापत्रक: 
 1. पूर्व परीक्षा: 30 एप्रिल 2023
 2. मुख्य परीक्षा: गट-ब: 02 सप्टेंबर 2023, गट-क: 09 सप्टेंबर 2023

 • अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे
  • 10 वी मार्कशीट
  • पदवी प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • फोटो आणि सही
  • मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल
  • नॉन क्रिमी लेयर (असल्यास)
  • जात प्रमाणपत्र (असल्यास)
  • डोमिसाईल 

 • अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थांना ऑफिसला येण्याची आवश्यकता नाही. तुमची कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवा आणि घरी बसून तुमचा अर्ज अचूकपणे भरून घ्या

This Post Has One Comment

Leave a Reply