You are currently viewing Direct Second Year of Post SSC Diploma in Engineering Admissions 2023 – 2024

Direct Second Year of Post SSC Diploma in Engineering Admissions 2023 – 2024

थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन 2023-24

Direct second year engineering diploma in Civil Engineering Group, Computer Engineering Group, Electrical Engineering Group, Electronic Engineering Group, Mechanical Engineering Group and Other Engineering Group. Direct second year engineering admission process 2023-2024

Sr. No Name of Course Eligibility
1 Direct Second Year of Post SSC Diploma in Engineering/Technology Admissions 2023 – 2024 12 वी उतीर्ण [PCM]
किंवा
10 वी उतीर्ण + 2 वर्ष ITI उतीर्ण
Sr. No FEE Amount
1 General Category 400
2 [SC, ST, VJ/DTNT(A), NT(B), NT(C), NT(D), OBC, SBC, EWS] & PWD 300
Sr. No Activity First Date Last Date
1 अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी 12-06-2023 03-07-2023
2 प्रवेशासाठी कागदपत्रांची पडताळणी 12-06-2023 03-07-2023
3 तात्पुरती गुणवत्ता यादी वेबसाइटवर प्रदर्शित  05-07-2023 05-07-2023
4 दुरुस्तीबद्दल तक्रार सादर करणे 06-07-2023 09-07-2023
4 अंतिम गुणवत्ता यादीचे प्रदर्शन 11-07-2023 11-07-2023
 • अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे:
  • जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • नॉन क्रिमी लेअर (लागू असल्यास)
  • 10 वी गुणपत्रक (अनिवार्य)
  • 12 वी गुणपत्रक (अनिवार्य)
  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • फोटो आणि सही
  • डोमिसाईल प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
  • उत्पन्न प्रमाणपत्र (TFWS चा लाभ घेण्यासाठी)
 • अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थांना ऑफिसला येण्याची आवश्यकता नाही. तुमची कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवा आणि घरी बसून तुमचा अर्ज अचूकपणे भरून घ्या
 • महाराष्ट्र राज्यातील १० वी / १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या विध्यार्थ्यांना पदविका तंत्रशिक्षणाबद्दल थोडक्यात माहिती देणाऱ्या DOCUMENTARY FILMS
 • Helpline Numbers : 1800-123-7290 / 9873048895 (10.00 a.m. to 06.00 p.m.)

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply