प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023

योजनेचे उदिष्ट नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. शेतक-यांना नाविन्यपूर्ण व…

Continue Readingप्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023

Registration And Renewal Of Certificates Of Mango Farm For Export To European Union Through ‘MANGONET/ANARNET’ System Of ‘APEDA’

 आवश्यक कागदपत्रे Mandatory Documents (सर्व अनिवार्य) 1) Date of issue 2) Certificate No 3) Date of validity 4) Name of a certification agency

Continue ReadingRegistration And Renewal Of Certificates Of Mango Farm For Export To European Union Through ‘MANGONET/ANARNET’ System Of ‘APEDA’

Registration And Renewal Of Certificates Of Grape Farm For Export To European Union Through ‘GRAPENET’ System Of ‘APEDA’

 आवश्यक कागदपत्रे Other Documents (किमान -1) 1) Certificate GAP Mandatory Documents(सर्व अनिवार्य) 1) 7/12 2) Layout Service name Registration and renewal of certificates of Grape Farm for Export to European…

Continue ReadingRegistration And Renewal Of Certificates Of Grape Farm For Export To European Union Through ‘GRAPENET’ System Of ‘APEDA’

End of content

No more pages to load