You are currently viewing B.Sc. Agriculture Admission Process 2023-24

B.Sc. Agriculture Admission Process 2023-24

Admissions in Professional Degree Courses viz. B.Sc. (Hons) Agriculture, B.Sc. (Hons) Horticulture, B.Sc. (Hons) Forestry, B.F.Sc. (Fishery Science), B. Tech. (Agricultural Engineering), B. Tech. (Food Technology), B.Sc. (Hons) Community Science and B. Tech. (Biotechnology), B.Sc. (Hons) Agri- business Management in Agricultural Universities of Maharashtra.

 • प्रवेश घेण्यासाठी उपलब्ध कोर्स
  • B.Sc. (Hons) Agriculture
  • B.Sc. (Hons) Horticulture
  • B.Sc. (Hons) Forestry
  • B. F. Sc.(Fishery Science)
  • B. Tech. (Agricultural Engineering)
  • B. Tech. (Food Technology)
  • B.Sc. (Hons) Community Science
  • B. Tech. (Biotechnology)
  • B.Sc.(Hons) Agri-business Management
 • महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठे
  • महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
  • डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विदयापीठ, अकोला
  • वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विदयापीठ, परभणी
  • डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विदयापीठ, दापोली

 • अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे
  • डोमिसाईल सर्टिफिकेट
  • मार्कशीट (MHT-CET किंवा NEET किंवा JEE)
  • 12 वी मार्कशीट आणि 10 वी मार्कशीट
  • 7/12 किंवा शेतकरी प्रमाणपत्र (असल्यास)
  • शाळा सोडल्याचा दाखला (TC/LC)
  • जात प्रमाणपत्र (CASTE) किंवा EWS
  • जात वैधता प्रमाणपत्र (CASTE VALIDITY)
  • नॉन क्रिमी लेयर (VAL-31 MARCH 2023)
 • अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थांना ऑफिसला येण्याची आवश्यकता नाही. तुमची कागदपत्रे WhatsApp वर पाठवा आणि घरी बसून तुमचा अर्ज अचूकपणे भरून घ्या

 

 • प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक

This Post Has One Comment

Leave a Reply